Välkommen till vuxvagledning.nu

Ett samarbetsprojekt om vägledning via nätet

Samarbetet började redan 2009 har under åren bytt både skepnad och namn. Under perioden 2013-2016 var projektnamnet Syvchatten som nu ändrats till vuxvagledning.nu.  Anledningen till namnbytet är att vi utökar kontaktvägarna med webbinarium för studerande.

 

 

 

 

 

 

 

Möte i Norrtälje 2014. Gruppen har utökats med fler medlemmar.

I projektbeskrivningen och filmklippet som beskriver samarbetsidén förekommer namnet Syvchatten. Grundtanken är dock densamma trots namnbytet.